Υπερτρίχωση
Υπερτρίχωση

ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗ/ ΔΑΣΥΤΡΙΧΙΣΜΟΣ

Ο όρος δασυτριχισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αυξημένη, περισσότερο από το φυσιολογικό, τριχοφυϊα σε μια γυναίκα,  σε περιοχές που συνήθως υπάρχει μόνο χνούδι και όχι κανονικές τρίχες,όπως το πρόσωπο, ο λαιμός, η πλάτη, η κοιλιά, το στήθος. Ο δασυτριχισμός μπορεί να είναι ήπιος, μέσης βαρύτητας ή σοβαρός. Η υπερτρίχωση, ακόμα και σε ήπια επίπεδα, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ζωή μιας γυναίκας και να επηρεάσει την ψυχική της ισορροπία. Κάθε γυναίκα που θεωρεί ότι έχει τριχοφυϊα που επηρεάζει την εικόνα που έχει για το σώμα της και την εμφάνιση της, θα πρέπει να το συζητά με τον ιατρό της.

Συχνά η ήπια αύξηση στην παραγωγή τριχών είναι θέμα καταγωγής, αλλά πολλές φορές,και ειδικά όταν η υπερτρίχωση συνοδεύεται και από διαταραχές στη περίοδο ή άλλα συμπτώματα, μπορεί να είναι εκδήλωση μιας σημαντικής ορμονικής διαταραχής.

Γνωρίζετε ότι όλες οι γυναίκες παράγουν ανδρικές ορμόνες από τις ωοθήκες και τα επινεφρίδια τους; Διαταραχές στην παραγωγή τους μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα όπως ο δασυτριχισμός.


http://media3.onsugar.com/files/2011/11/46/3/192/1922153/a2dc58905fa0c106_hair-growth.preview.jpg

Ποιές διαταραχές προκαλούν δασυτριχισμό;

Όλες οι γυναίκες παράγουν σε ορισμένη ποσότητα ανδρικές ορμόνες (ανδρογόνα) ,τόσο από τις ωοθήκες όσο και από τα επινεφρίδια τους. Οι ανδρικές ορμόνες είναι απαραίτητες για την φυσιολογική ανάπτυξη του φύλου, του σκελετού και την σεξουαλική λειτουργία. Η ανάπτυξη δασυτριχισμού,καθώς και η βαρύτητα του εξαρτάται από τα επίπεδα των ανδρογόνων στο αίμα, αλλά και από την τοπική δράση τους στην ρίζα της τρίχας.

Αν μια γυναίκα έχει αυξημένα επίπεδα ανδρικών ορμονών,τότε μπορεί να εμφανίσει διάφορα συμπτώματα που προκαλούνται από τις ανδρικές ορμόνες όπως αυξημένη τριχοφυϊα, ακμή, απώλεια μαλλιών (ανδρικού τύπου αλωπεκία), διαταραχές στην περίοδο κλπ.
Διάφορες ορμονικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη παραγωγή στις ανδρικές ορμόνες.

Η πιο συχνή διαταραχή που σχετίζεται με τα αυξημένα ανδρογόνα είναι το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ), που επηρεάζει μέχρι και 10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Οι γυναίκες με ΣΠΩ εκτός από υπερτρίχωση και αυξημένα ανδρογόνα έχουν συνήθως και διαταραχές στην περίοδο, ακμή,υπογονιμότητα και, αρκετά συχνά προβλήματα με το βάρος τους.

Σε περιπτώσεις αυξημένων ανδρικών ορμονών με διαταραχές στην περίοδο, θα  πρέπει,πριν υποθέσουμε ότι η αιτία είναι το ΣΠΩ, πρώτα να αποκλείσουμε άλλες ορμονικές διαταραχές όπως:
  • Υποθυρεοειδισμός
  • Υπερπρολακτιναιμία
  • Υπερβολική έκκριση κορτιζόλης (σύνδρομο Cushing)
  • Ενζυματική διαταραχή των επινεφριδίων (συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων)
  • Όγκος επινεφριδίων που παράγει ανδρικές ορμόνες
Μερικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη παραγωγή ανδρικών ορμονών (όπως τα αναβολικά στεροειδή).
Συχνά, μια γυναίκα μπορεί να έχει υπερτρίχωση, χωρίς αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων στο αίμα και χωρίς συγκεκριμένη ορμονική διαταραχή. Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε «ιδιοπαθή» δασυτριχισμό, έχουμε δηλαδή υπερτρίχωση χωρίς να υπάρχει εμφανής αιτία.

Πρέπει όλες οι γυναίκες με υπερτρίχωση να ελέγξουν τα επίπεδα των ανδρογόνων τους;

Αν μια γυναίκα έχει ήπιο δασυτριχισμό,χωρίς άλλα συμπτώματα, που παραμένει σταθερός για μεγάλο διάστημα, δεν χρειάζεται να κάνει εξετάσεις για τα επίπεδα των ανδρογόνων.

Ορμονικές εξετάσεις πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση μέτριου ή σοβαρού δασυτριχισμού, σε περιπτώσεις που ο δασυτριχισμός παρουσιάζεται ξαφνικά και επιδεινώνεται γρήγορα και όταν υπάρχουν και άλλα συμπτώματα όπως διαταραχή στην περίοδο ή αυξημένο βάρος.


Πως μπορεί μια γυναίκα να αντιμετωπίσει την αυξημένη τριχοφυϊα;

Οι περισσότερες γυναίκες με ήπια τριχοφυϊα και χωρίς άλλα προβλήματα,δεν χρειάζεται να συμβουλευθούν ενδοκρινολόγο για την αντιμετώπιση της υπερτρίχωσης. Μπορούν να ακολουθήσουν διάφορα μέσα αφαίρεσης τριχών (τοπικές κρέμες, χαλάουα, ηλεκτρόλυση, laser) ανάλογα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν αυξημένα ανδρογόνα, θα πρέπει να η αντιμετώπιση να συνδυάζει τη τοπική θεραπεία με την θεραπεία της ορμονικής διαταραχής. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση από ενδοκρινολόγο, ο οποίος μπορεί να ζητήσει ειδικές ορμονικές εξετάσεις για να καθορίσει την πιθανή αιτία της υπερανδρογοναιμίας (αυξημένες ανδρικές ορμόνες). Ορισμένες ορμονικές διαταραχές,όπως ο υποθυρεοειδισμός,η υπερπρολακτιναιμία, το σύνδρομο Cushing, χρειάζονται συγκεκριμένη θεραπεία και συνήθως έχουν διαγνωσθεί ήδη λόγω της παρουσίας και άλλων συμπτωμάτων. Για τις περισσότερες περιπτώσεις δασυτριχισμού, που οφείλονται σε σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή ιδιοπαθή υπερανδρογοναιμία,  η θεραπεία εκλογής είναι τα αντισυλληπτικά χάπια. Τα χάπια αυτά ρυθμίζουν τον κύκλο και χαμηλώνουν τα επίπεδα των ανδρικών ορμονών. Μεγάλο ποσοστό (60-100%) των γυναικών βλέπουν βελτίωση στην υπερτρίχωση μετά από χρήση 6 με 12 μηνών.

Εκτός από τα αντισυλληπτικά, μπορούμε,όταν υπάρχει ένδειξη, να χρησιμοποιήσουμε και αντιανδρογόνα φάρμακα (φάρμακα που ανταγωνίζονται την δράση των ανδρικών ορμονών δηλαδή). Τα φάρμακα αυτά έχουν τερατογόνο δράση σε πιθανή εγκυμοσύνη και,για το λόγο αυτό,πρέπει πάντα να δίνονται ή με συνδυασμό με αντισυλληπτικά χάπια ή με άλλη αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης.

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται τουλάχιστον θεραπεία 6 μηνών τουλάχιστον με ένα φάρμακο πριν γίνουν αλλαγές (προσθήκη ή αλλαγή φαρμάκου) και πριν η θεραπεία κριθεί αναποτελεσματική.

http://www.pcosnutrition.com/_images/live/oral_contraceptive_pills.jpg


Πως μπορούν να σας βοηθήσουν αυτές οι πληροφορίες;

Αν έχετε πρόβλημα δασυτριχισμού, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. Θα πρέπει να του δώσετε ένα λεπτομερές ιστορικό για την υγεία σας, τα φάρμακα και τα συμπληρώματα που μπορεί να παίρνετε και τα συμπτώματα που έχετε. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε ημερολόγιο για την περίοδο σας,αν έχετε διαταραχές.
Συζητήστε με το ιατρό σας τα πιθανά αίτια του δασυτριχισμού, τις διάφορες μορφές θεραπείας και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν.
Είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον ιατρό σας αν προετοιμάζεστε ή επιθυμείτε εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον δασυτριχισμό.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο δασυτριχισμός είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, αλλά πολύ συχνά δεν βρίσκει μόνιμη θεραπεία. Είναι λοιπόν σημαντικό να συζητάτε με τον ιατρό σας και να ακολουθείτε τις οδηγίες του και την προτεινόμενη θεραπεία.

Διαβάστε ακόμα
Πολυκυστικές ωοθήκες
Ορμόνες και γυναικεία υγεία

Η καλύτερη ιατρός στον χώρο της! Γνωρίζει το αντικείμενο όσο λίγοι, αφιερώνει χρόνο και σου εξηγεί τα πάντα! Σ' ευχαριστώ Βούλα!

Γιώργος Π.

Καταπληκτική ιατρός! Φοβερός άνθρωπος!

Νίκος Π.

Εξαιρετική γιατρός με σπουδες στο αντικείμενο της. Βοηθάει στην σωστή διάγνωση με την κατάλληλη αγωγή

Αναστασάι Δ.
Medifem       
Μαιευτήριο ΡΕΑ
medNutrition
Κατασκευή ιστοσελίδων Forthright